אסקייפ > שחמט

 

  משחק השחמט הומצא בפרס

  משמעות המילה שח היא מלך והמילה מט היא מת כלומר המלך מת.

  בלוח השחמט  יש 64 משבצות
  יש שני צבעים לכלי השחמט שחור ולבן השחקן בכלים הלבנים מתחיל ראשון
  לכל שחקן יש מלך מלכה שני רצים שני פרשים ושני צריחים ושמונה רגלים
  תנועות הכלים:
  המלך -יכול לנוע משבצת אחת לכל כיוון
  המלכה-יכולה לנוע ישר או אלכסון לכל כיוון
  רץ-יכול לנוע רק באלכסון
  פרש-יכול לדלג מעל כלים
  יכול לנוע במספר דרכים :
  למעלה משבצת אחת ואח"כ שתי משבצות ימינה או שמאלה או למעלה שתי משבצות ואח"כ משבצת ימינה או שמאלה
  למטה  משבצת אחת  ואח"כ שתי משבצות ימינה או שמאלה או  למטה  שתי משבצות ואח"כ משבצת ימינה או שמאלה
  ימינה  משבצת אחת ואח"כ שתי משבצות למעלה או למטה   או ימינה שתי משבצות ואח"כ משבצת למעלה או למטה
  שמאלה משבצת אחת ואח"כ שתי משבצות למעלה או למטה או שמאלה שתי משבצות ואח"כ משבצת למעלה או למטה
  צריח-יכול לנוע רק בקווים ישרים לכל כיוון
  רגלי-יכול לנוע רק ישר לכיוון אחד משבצת אחת  למעט המהלך הראשון בו הוא יכול לנוע שתי משבצות