אסקייפ > פעולה > Notepad Invaders
עבור למצב מסך מלא