אסקייפ > מוטרפים > לחץ על הצפרדע
עבור למצב מסך מלא